هاست لینوکس استاندارد

7 روز ضمانت بازگشت وجه

HLS-500


میزان فضا = 500 مگابایت
پهنای باند ماهیانه = 5 گیگابایت
دامنه های قابل اتصال = نامحدود
دامنه برای سایت مجزا = 1 عدد
کنترل پنل = سی پنل

48,000تومان
یک ساله
96,000تومان
دو ساله
144,000
سه ساله
سفارش دهید
HLS-1000


میزان فضا = 1000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه = 10 گیگابایت
دامنه های قابل اتصال = نامحدود
دامنه برای سایت مجزا = 1 عدد
کنترل پنل = سی پنل

60,000تومان
یک ساله
120,000تومان
دو ساله
180,000
سه ساله
سفارش دهید
HLS-2000


میزان فضا = 2000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه = 20 گیگابایت
دامنه های قابل اتصال = نامحدود
دامنه برای سایت مجزا = 1 عدد
کنترل پنل = سی پنل

120,000تومان
یک ساله
240,000تومان
دو ساله
360,000
سه ساله
سفارش دهید
HLS-3000


میزان فضا = 3000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه = 30 گیگابایت
دامنه های قابل اتصال = نامحدود
دامنه برای سایت مجزا = 1 عدد
کنترل پنل = سی پنل

180,000تومان
یک ساله
360,000تومان
دو ساله
540,000
سه ساله
سفارش دهید
HLS-4000


میزان فضا = 4000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه = 40 گیگابایت
دامنه های قابل اتصال = نامحدود
دامنه برای سایت مجزا = 1 عدد
کنترل پنل = سی پنل

240,000تومان
یک ساله
480,000تومان
دو ساله
720,000
سه ساله
سفارش دهید
HLS-5000


میزان فضا = 5000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه = 50 گیگابایت
دامنه های قابل اتصال = نامحدود
دامنه برای سایت مجزا = 1 عدد
کنترل پنل = سی پنل

300,000تومان
یک ساله
600,000تومان
دو ساله
900,000
سه ساله
سفارش دهید