ثبت دامنه

دامنه جدید خود را جستجو کنید. نام یا کلمات کلیدی مورد نظر خود را برای بررسی موجود بودن وارد کنید.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

مرور براساس طبقه بندی

دامنه
قیمت جدید
انتقال
تمدید
.com
45,000تومان
1 سال
45,000تومان
1 سال
45,000تومان
1 سال
.ir
7,500تومان
1 سال
7,500تومان
1 سال
7,500تومان
1 سال
.co.ir
7,500تومان
1 سال
7,500تومان
1 سال
7,500تومان
1 سال
.net.ir
7,500تومان
1 سال
7,500تومان
1 سال
7,500تومان
1 سال
.org.ir
7,500تومان
1 سال
7,500تومان
1 سال
7,500تومان
1 سال
.ac.ir
7,500تومان
1 سال
7,500تومان
1 سال
7,500تومان
1 سال
.gov.ir
7,500تومان
1 سال
7,500تومان
1 سال
7,500تومان
1 سال
.id.ir
7,500تومان
1 سال
7,500تومان
1 سال
7,500تومان
1 سال
.sch.ir
7,500تومان
1 سال
7,500تومان
1 سال
7,500تومان
1 سال
.ایران
7,500تومان
1 سال
7,500تومان
1 سال
7,500تومان
1 سال
.net
54,000تومان
1 سال
54,000تومان
1 سال
54,000تومان
1 سال
.org
60,000تومان
1 سال
60,000تومان
1 سال
60,000تومان
1 سال
.biz
55,000تومان
1 سال
55,000تومان
1 سال
55,000تومان
1 سال
.info
60,000تومان
1 سال
60,000تومان
1 سال
60,000تومان
1 سال
.co
129,000تومان
1 سال
129,000تومان
1 سال
129,000تومان
1 سال
.pro
105,000تومان
1 سال
105,000تومان
1 سال
105,000تومان
1 سال
.tel
75,000تومان
1 سال
75,000تومان
1 سال
75,000تومان
1 سال
.ws
115,000تومان
1 سال
115,000تومان
1 سال
115,000تومان
1 سال
.me
125,000تومان
1 سال
125,000تومان
1 سال
125,000تومان
1 سال
.nl
43,000تومان
1 سال
43,000تومان
1 سال
43,000تومان
1 سال
.ru
75,000تومان
1 سال
75,000تومان
1 سال
75,000تومان
1 سال
.ca
125,000تومان
1 سال
125,000تومان
1 سال
125,000تومان
1 سال
.us
40,000تومان
1 سال
40,000تومان
1 سال
40,000تومان
1 سال

لطفا یک دسته از بالا را انتخاب کنید.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* بجز برخی دامنه های و دامنه های تازه تمدید شده