هاست لینوکس ویژه

7 روز ضمانت بازگشت وجه

HLV-500


میزان فضا = 500 مگابایت
پهنای باند ماهیانه = 50 گیگابایت
دامنه های قابل اتصال = نامحدود
دامنه برای سایت مجزا = نامحدود
کنترل پنل = سی پنل

96,000تومان
یک ساله
192,000تومان
دو ساله
288,000
سه ساله
سفارش دهید
HLV-1000


میزان فضا = 1000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه = 100 گیگابایت
دامنه های قابل اتصال = نامحدود
دامنه برای سایت مجزا = نامحدود
کنترل پنل = سی پنل

120,000تومان
یک ساله
240,000تومان
دو ساله
360,000
سه ساله
سفارش دهید
HLV-2000


میزان فضا = 2000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه = 200 گیگابایت
دامنه های قابل اتصال = نامحدود
دامنه برای سایت مجزا = نامحدود
کنترل پنل = سی پنل

240,000تومان
یک ساله
480,000تومان
دو ساله
720,000
سه ساله
سفارش دهید
HLV-3000


میزان فضا = 3000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه = 300 گیگابایت
دامنه های قابل اتصال = نامحدود
دامنه برای سایت مجزا = نامحدود
کنترل پنل = سی پنل

360,000تومان
یک ساله
720,000تومان
دو ساله
1,080,000
سه ساله
سفارش دهید
HLV-4000


میزان فضا = 4000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه = 400 گیگابایت
دامنه های قابل اتصال = نامحدود
دامنه برای سایت مجزا = نامحدود
کنترل پنل = سی پنل

480,000تومان
یک ساله
960,000تومان
دو ساله
1,440,000
سه ساله
سفارش دهید
HLV-5000


میزان فضا = 5000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه = 500 گیگابایت
دامنه های قابل اتصال = نامحدود
دامنه برای سایت مجزا = نامحدود
کنترل پنل = سی پنل

600,000تومان
یک ساله
1,200,000تومان
دو ساله
1,800,000
سه ساله
سفارش دهید