هاست لینوکس ویژه

7 روز ضمانت بازگشت وجه

HLV-500


میزان فضا = 500 مگابایت
پهنای باند ماهیانه = 50 گیگابایت
دامنه های قابل اتصال = نامحدود
دامنه برای سایت مجزا = نامحدود
کنترل پنل = سی پنل

78,000 تومان
یک ساله
156,000 تومان
دو ساله
234,000
سه ساله
سفارش دهید
HLV-1000


میزان فضا = 1000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه = 100 گیگابایت
دامنه های قابل اتصال = نامحدود
دامنه برای سایت مجزا = نامحدود
کنترل پنل = سی پنل

90,000 تومان
یک ساله
180,000 تومان
دو ساله
270,000
سه ساله
سفارش دهید
HLV-2000


میزان فضا = 2000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه = 200 گیگابایت
دامنه های قابل اتصال = نامحدود
دامنه برای سایت مجزا = نامحدود
کنترل پنل = سی پنل

120,000 تومان
یک ساله
240,000 تومان
دو ساله
360,000
سه ساله
سفارش دهید
HLV-3000


میزان فضا = 3000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه = 300 گیگابایت
دامنه های قابل اتصال = نامحدود
دامنه برای سایت مجزا = نامحدود
کنترل پنل = سی پنل

150,000 تومان
یک ساله
300,000 تومان
دو ساله
450,000
سه ساله
سفارش دهید
HLV-4000


میزان فضا = 4000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه = 400 گیگابایت
دامنه های قابل اتصال = نامحدود
دامنه برای سایت مجزا = نامحدود
کنترل پنل = سی پنل

180,000 تومان
یک ساله
360,000 تومان
دو ساله
540,000
سه ساله
سفارش دهید
HLV-5000


میزان فضا = 5000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه = 500 گیگابایت
دامنه های قابل اتصال = نامحدود
دامنه برای سایت مجزا = نامحدود
کنترل پنل = سی پنل

210,000 تومان
یک ساله
420,000 تومان
دو ساله
630,000
سه ساله
سفارش دهید