هاست لینوکس پر بازدید

7 روز ضمانت بازگشت وجه

HLP-500


میزان فضا = 500 مگابایت
پهنای باند ماهیانه = 5 گیگابایت
دامنه های قابل اتصال = نامحدود
دامنه برای سایت مجزا = ندارد
کنترل پنل = سی پنل

HLP-1000


میزان فضا = 1000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه = 10 گیگابایت
دامنه های قابل اتصال = نامحدود
دامنه برای سایت مجزا = ندارد
کنترل پنل = سی پنل

HLP-2000


میزان فضا = 2000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه = 20 گیگابایت
دامنه های قابل اتصال = نامحدود
دامنه برای سایت مجزا = ندارد
کنترل پنل = سی پنل

HLP-3000


میزان فضا = 3000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه = 30 گیگابایت
دامنه های قابل اتصال = نامحدود
دامنه برای سایت مجزا = ندارد
کنترل پنل = سی پنل

HLP-4000


میزان فضا = 4000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه = 40 گیگابایت
دامنه های قابل اتصال = نامحدود
دامنه برای سایت مجزا = ندارد
کنترل پنل = سی پنل

HLP-5000


میزان فضا = 5000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه = 50 گیگابایت
دامنه های قابل اتصال = نامحدود
دامنه برای سایت مجزا = ندارد
کنترل پنل = سی پنل