خدمات فنی تخصصی

کانفیگ امنیتی وردپرس

کانفیگ امنیتی وردپرس یک امر ضروری است که بصورت یکبار انجام می شود و بواسطه آن سطح امنیتی وب سایتتان بصورت کامل افزایش خواهد یافت و از وب سایت شما در برابر حملات احتمالی محافظت خواهد شد.